Ders Kodu : 501004022012
Ders Adı : KALİTE KONTROL (SEÇMELİ)
Ders Yılı : 4
Ders Yarıyılı : 8
Ders AKTS'si : 2.00
Öğretim Elemanı : Assist.Prof.Dr. N. Gönül ŞENGÖZ
Ders Öğretim Şekli : Örgün Öğretim
Ders Ön Gereklilikleri : Yok
Dersten Önce Tamamlanmış Olması Gereken Programlar : Yok
Ders Kaynakları : 1) Douglas, C., ‘Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons Inc., 2001. 2) Hamby, D.S. and Grover, E.B., ‘Handbook of Textile Testing and Quality Control, 1998. 3) Kothari, V.K., ‘Testing and Quality Management’, IAFL Publications, 1999. 4) Bona, M., 'Statistical Methods for the Textile Industry', Texilia, Italy, 1993. 5) Kişisel işletme tecrübelerim.
Ders Dili : Türkçe
Ders Sahaları : Yok
Ders İçeriği : Kalite ve kalite kontrol kavramları, kaliteyi etkileyen faktörler, kalite kontrolün işletmeye olan katkıları, kalite kontrol teknikleri, istatistiksel kalite kontrol, standart ve spesifikasyon, muayene, TSE, ISO 9000:2001 kalite güvence sistemi, Toplam kalite kontrol, kalite maliyetleri.
Ders Amaçları : Tekstil mühendisliği öğrencileri için kalite kontrol çok önemlidir. Günümüzde neredeyse her işletme kalite kontrol teknikleri ve standartları kullanmaktadır. Bu ders sırasında, öğrenciler kalite güvence sistemleri, teknikleri ve standartlar hakkında bilgiler öğrenmektedir.
Ders Öğrenme Çıktıları
Kalite ve kalite yönetimi konularındaki temel kavram ve falsefelerin kavratılması.
Kalite yönetim sistem satandartlarının işletmelere sağladığı yararlar hakkında bilgilendirme
İstatistiksel proses kontrol yöntemlerinin öğretilmesi ve tekstil sektöründen uygulama örnekleri ile pekiştirilmesi
Ekip çalışması ve iletişim becerilerinin artırılması
Hafta No İçerik Uygulama Laboratuar
1 Kalite Kontrolun ortaya çıkış sebeplerinin incelenmesi, tarihçesinin incelenmesi.
2 Temel kavram ve tanımlar : Kalitenin, kontrolun, kalitenin temel unsurlarının ve alt unsurlarının incelenmesl. Kalite kontrolun ana aşamalarının incelenmesi.
3 Kalite kontrolun ilgilendiği konuların incelenmesi. Tekstilde kalite kontrolun önemi üzerinde durulması.
4 Dizayn kalitesinin ve uygunluk kailtesinin incelenmesi. Kalite kontrolun amaçlarının, kalite kontrolu etkileyen faktörlerin ve sistemlerin incelenmesi.
5 Kalite kontrolda İstatistiğin kullanılmasının sebeplerinin incelenmesi ve istatistiksel kalte kontrola giriş.
6 Tekstil Mühendisliğinde İstatistiksel kalite kontrolun incelenmesi.
7 Tekstil Mühendisliğinde grafikler. histogramlar ve yorumlanmalarının incelenmesi.
8 Tekstil Mühendisliğinde olasılık incelemeleri ve dağılım çeşitlerinin incelenmesi. Ara Sınav
9 Tekstil Mühendisliğinde kalite kontrolda hipotez testleri kullanılması.
10 Tekstil Mühendisliğinde kalite kontrolda hipotez testleri kullanılmasına devam edilmesi.
11 Tekstil Mühendisliğinde Kalite kontrol kartlarının kullanılması.
12 Tekstil Mühendisliğinde Kalite kontrol kartlarının kullanılmasına devam edilmesi.
13 Standart ve spesifikasyonların incelenmesi, kalite kontrolda hata kaynaklarının incelenmesi.
14 Kalite kontrolu geliştirme araçlarının incelenmesi : Akış diyagramları, sebep-sonuç diyagramları, pareto analizi, beyin fırtınası.
15 Final Sınavı
16 Final Sınavı
Etkinlik Adı Yüzde Katkısı
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
Ara Sınav 75
Derse Katılım 5
Uygulama/Pratik 5
Tartışma 5
Beyin Fırtınası 5
Ev Ödevi 5
Final Sınavı 100
Etkinlikler Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 1 10 10
Beyin Fırtınası 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Ev Ödevi 1 10 10
PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
ÖÇ 1
000000000000
ÖÇ 2
000000000000
ÖÇ 3
000000000000
ÖÇ 4
000000000000