• Uşak Adı

  • Uşak tarihi kaynaklarda M.Ö.4000’lere uzanan bir geçmişe sahiptir. Geçmişte Hititlerden Frigyalılara kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Uşak, tarihte farklı isimlerle anılmıştır. Kentin bilinen en eski adı Temenothyria’dır. Kent bu adı Heraklilerden Aristomakhos’un oğlu Temenos’tan almıştır. Temenothyria, Flavuslardan sonra Flaviopolis adını almıştır. Birçok uygarlıktan farklı etkiler alan Uşak, Türklerin Anadolu’ya gelişinin ardından Türk-İslam Kültürünün etkilerini taşımaya başlar. Türklerle birlikte adı Uşşak olan şehir, Evliya Çelebi’nin ünlü Seyahatnamesinde adından dolayı “Âşıkları diyarı” olarak yorumlamıştır.

Misyonumuz

Uşak Üniversitesi, aklın ve evrensel değerlerin ışığında ürettiği bilgiyi başta öğrenciler olmak üzere çevresine yayan, kür-yerel sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla fikir ve düşüncelerini özgürce açıklayan yenilikçi bir kurum olmayı görev edinmiştir.

Vizyonumuz

Verdiği eğitimle; özgüvene ve sorun çözme becerisine sahip, yaratıcı, sorgulayan, mutlu bireyler yetiştirmenin yanında; ürettiği bilgi ve hizmetlerle tercih edilen, şeffaf, hesap verebilen bir üniversite olmaktır.

Yönetim

Kuruluş Tarihi : 17.03.2006
Rektör : Prof.Dr. Sait ÇELİK
Üniversite Türü : Devlet Üniversitesi


Öğrenci Sayıları

Önlisans Öğrenci Sayısı : 4881
Lisans Öğrenci Sayısı : 10319
Yükseklisans Öğrenci Sayısı : 1110
Doktora Öğrenci Sayısı : 70
Toplam Öğrenci Sayısı : 16380